Geef een review van ons product

Alle beoordelingen

Julian

Rated 1 out of 5
oktober 23, 2022

STUUR DEZE E-MAIL GELIEVE DOOR NAAR IEMAND IN UW BEDRIJF DIE BELANGRIJKE BESLISSINGEN MAG NEMEN!
We hebben uw website gehackthttps://nothinginmyglass.com en uw databases uitgepakt.
Hoe is dit gebeurd?
ons team heeft een kwetsbaarheid op uw site gevonden die we hebben kunnen misbruiken. Nadat we de kwetsbaarheid hadden gevonden, konden we uw databasegegevens ophalen en uw volledige database extraheren en de informatie naar een offshore-server verplaatsen.
Wat betekent dit?
We zullen systematisch een reeks stappen doorlopen om uw reputatie volledig te beschadigen. Eerst wordt uw database gelekt of verkocht aan de hoogste bieder die zij zullen gebruiken met wat hun bedoelingen ook zijn. Als er vervolgens e-mails worden gevonden, krijgen ze een e-mail dat hun informatie is verkocht of gelekt en uw site https://nothinginmyglass.com schuld had en dus uw reputatie schaadde en boze klanten/medewerkers had met wat boze klanten/medewerkers ook doen. Ten slotte zullen alle links die u in de zoekmachines hebt geïndexeerd, worden gedeïndexeerd op basis van blackhat-technieken die we in het verleden hebben gebruikt om onze doelen te de-indexeren.
Hoe stop ik dit?
We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding af te zien van het vernietigen van de reputatie van uw site. De huidige vergoeding is $ 2900 in $ $ (0,15 BTC).
Stuur de bitcoin naar het volgende bitcoin adres (zorg ervoor dat je kopieert en plakt):
3QeSXzrgY7ARBHnRtXCkQNZJrFTZUDATc6
zodra u heeft betaald, krijgen wij automatisch bericht dat het uw betaling was. Houd er rekening mee dat u binnen 5 dagen na ontvangst van deze e-mail moet betalen, anders begint het databaselek, de verzonden e-mails en de de-indexering van uw site!
Hoe kom ik aan bitcoins?
Je kunt gemakkelijk bitcoins kopen via verschillende websites of zelfs offline bij een bitcoin-geldautomaat.
Wat als ik niet betaal?
als u besluit niet te betalen, zullen we de aanval starten op de aangegeven datum en deze handhaven totdat u dit doet, er is geen tegenmaatregel, u zult uiteindelijk alleen maar meer geld verspillen aan het zoeken naar een oplossing. We zullen uw reputatie bij Google en uw klanten volledig vernietigen.
Dit is geen hoax, beantwoord deze e-mail niet, probeer niet te redeneren of te onderhandelen, we zullen geen antwoorden lezen. als je eenmaal hebt betaald, stoppen we met waar we mee bezig waren en hoor je nooit meer van ons!
Houd er rekening mee dat bitcoin anoniem is en dat niemand erachter zal komen dat u hieraan hebt voldaan.

Elvera Julian

Hamel

Rated 4 out of 5
oktober 17, 2022

PLEASE F0RWARD THiS EMAiL To S0MEoNE iN YoUR C0MPANY WHo iS ALLoWED T0 MAKE IMPORTANT DECiSi0NS!
We have hacked your website https://nothinginmyglass.com and extracted your databases.
H0w did this happen?
our team has found a vulnerability within y0ur site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able t0 get your database credentials and extract your entire database and move the information t0 an 0ffsh0re server.
What d0es this mean?
We will systematically go through a series 0f steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked 0r s0ld t0 the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their inf0rmation has been sold 0r leaked and y0ur site https://nothinginmyglass.com was at fault thusly damaging your reputation and having angry cust0mers/associates with whatever angry cust0mers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off 0f blackhat techniques that we used in the past t0 de-index our targets.
H0w do i st0p this?
We are willing to refrain fr0m destr0ying y0ur site’s reputati0n f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC).
Please send the bitcoin to the f0llowing Bitcoin address (Make sure t0 c0py and paste):
3DCSqSWqqN1GRe73WUYxQQbMpzezfaM2DV
0nce you have paid we will aut0matically get inf0rmed that it was your payment. Please note that you have t0 make payment within 5 days after receiving this e-mail 0r the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WiLL start!
How do i get Bitcoins?
You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.
What if i d0n’t pay?
if you decide n0t t0 pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until you do, there’s n0 counter measure to this, y0u will only end up wasting more m0ney trying to find a s0lution. We will c0mpletely destr0y y0ur reputati0n amongst google and y0ur customers.
This is not a hoax, d0 n0t reply t0 this email, don’t try t0 reason or neg0tiate, we will n0t read any replies. once y0u have paid we will st0p what we were d0ing and y0u will never hear from us again!
Please note that Bitcoin is an0nym0us and n0 one will find out that you have c0mplied.

Candelaria Hamel

onbetrouwbaar

Rated 1 out of 5
september 15, 2021

Nog steeds niets geleverd of geld terug!!!!!

Albert Stege

onbetrouwbaar

Rated 1 out of 5
augustus 28, 2021

Begin juni een bestelling gedaan. Direct betaald. Maanden aan het lijntje gehouden met excuses (transport uit China vertraagd, Post.NL overbelast), uiteindelijk begin augustus verzocht het geld terug te storten. Sindsdien niets meer gehoord. Maar wel op de website de indruk wekken dat je de wereld een beetje veiliger wilt maken.

Albert Stege

Nog steeds niks ontvangen!!

Rated 1 out of 5
juni 6, 2021

14 mei besteld, tussendoor gemaild, maar nog niks ontvangen. Komt over als oplichting

Peggy